top of page

HOMEOPĀTIJA

Cilvēka būtība ir harmoniski eksistēt, iekļaujoties kopējā dabas sistēmā. Tāpat kā daba, arī cilvēka organisms ir vienots veselums, tā ir daudzdimensionāla dinamiska sistēma, kurā vienlaicīgi savstarpēji mijiedarbojas vismaz 3 mums saprotami līmeņi – fiziskais, emocionālais un mentālais. Tie nav atdalāmi un eksistē tikai savstarpējā hierarhiskā sistēmā, izpaužot iedzimtu saprātu uzvedībā, lai uzturētu homeostāzi – kārtību, kas ļauj izdzīvot. Homeopātija akceptē un respektē organisma kā vienota veseluma principu un terapijā uzsver ne tikai fiziskā, bet arī emocionālā un mentālā plāna būtiskumu. Ar stipri atšķaidītiem un potencētiem dabiskas izcelsmes preparātiem stimulējot ķermeņa spēju dziedināt pašam sevi un uzveikt slimību ar tam dabiski piemītošās vitalitātes palīdzību, tiek stiprināta imunitāte, lai palīdzētu ķermenim atgūt dabisko līdzsvaru.


Homeopātijai ir tikai viens trūkums – to ir ļoti grūti apgūt, jo tā ir dzīva un dinamiska zinātne. Tā var būt neticami efektīva tikai, ja kļūst par dzīvām, pulsējošām zināšanām praktizējoša ārsta apziņā. Izprast homeopātiju nozīmē atteikties no materiālistiskā domāšanas stila, apzinoties, ka pasaule aiz materiālajām vai taustāmajām lietām vēl nebeidzas.

LATVIJAS HOMEOPĀTU  ASOCIĀCIJA

Latvijas Homeopātu asociācija (LHA) tika dibināta 1991. gadā dr. Benitas Limbas vadībā un veiksmīgi darbojas jau vairāk nekā divas desmitgades. LHA statūtos kā organizācijas galvenās funkcijas tiek minētas homeopātu kvalifikācijas celšanas un profesionālās pilnveidošanas veicināšana, homeopātu sertifikāciju un resertifikāciju izpilde, kā arī homeopāta profesijas pienākumu pildīšanas uzraudzība. Asociācija ir Starptautiskās Medicīnas homeopātijas līgas (SMHL) un Eiropas Homeopātijas komitejas (EHK) locekle, tādējādi pildot būtisku lomu homeopātu profesionālās dzīves organizēšanā ne tikai lokālā Latvijas valsts, bet arī pasaules mērogā. LHA veic nozīmīgu darbu, iepazīstinot un popularizējot homeopātisko praksi Latvijas medicīnas vidē.

Inguna Vecvagare, Latvijas Homeopātu asociācijas prezidente

Tiesības strādāt par homeopātu ir tikai ārstam, kurš ir ieguvis Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) sertifikātu un to atjauno katrus piecus gadus, apliecinot nepārtrauktu pilnveidošanos. Sertifikācijas un resertifikācijas procesu uzrauga LĀB un veic Latvijas Homeopātu asociācija, kas ir LĀB pakļautībā esoša struktūrvienība. Lai kļūtu par homeopātu Latvijā, vispirms ir jāiegūst augstākā medicīniskā izglītība 6 gadu garumā kādā no mūsu divām medicīnas augstskolām, tad jāizvēlas rezidentūras programma un jāiegūst sertifikāts pamata specialitātē. Un tikai pēc tam var kārtot sertifikācijas eksāmenu homeopātijā, iepriekš gan atvēlot laiku vairāku gadu studijām jaunajā profesijā. Nenoliedzami bez dzelžainas motivācijas, neapgāžamas pārliecības, labas atmiņas, zināmas devas brīvdomības un holistiskas pasaules uztveres par homeopātu nekļūt.

Inguna Vecvagare, Latvijas Homeopātu asociācijas prezidente

Ārstam ir jābūt tik zinošam un izglītotam, lai ne tikai noteiktu pareizu diagnozi, bet arī spētu ieteikt optimālu un racionālu ārstēšanu, ievērojot galveno bausli – nekaitēt. Homeopātija un alopātija ir viena otru papildinošas sistēmas, kas necīnās savā starpā un nekonkurē, jo, tāpat kā jebkurai metodei, kas tiek lietota medicīnā, tām ir sava vieta, savas iespējas un, protams, arī savas robežas.

bottom of page